✨شهردار دستگرد اززیرسازی وآسفالت خیابانهای شهربه منظوربهسازی وارتقای کیفیت آسفالت وتسهیل درترددشهروندان خبرداد.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ✨شهردار دستگرد اززیرسازی وآسفالت خیابانهای شهربه منظوربهسازی وارتقای کیفیت آسفالت وتسهیل درترددشهروندان خبرداد.

💢عملیات آسفالت خیابانهای سطح شهرباجدیت درحال انجام است

✨شهردار دستگرد اززیرسازی وآسفالت خیابانهای شهربه منظوربهسازی وارتقای کیفیت آسفالت وتسهیل درترددشهروندان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری دستگرد،ایرج بنائیان یکی ازمعیارهای حائزاهمیت درارزیابی عملکردشهرداریها رادرساماندهی وارتقای کیفیت آسفالت خیابانها،معابروکوچه‌های شهری دانست وگفت:ارتقای کیفیت آسفالت وروکش معابروخیابانهای اصلی وفرعی شهرهابه عنوان یکی ازمعیارهای اثرگذار برکیفیت زندگی شهروندان وازمسائل دخیل بررضایتمندی عملکردشهرداریها محسوب میشود که باارتقا وساماندهی دراین زمینه به عنوان یکی ازضرورتهای اجتناب ناپذیرواساسی شهرمی توان درراستای تحقق حقوق شهروندی وپاسخ به مطالبات اصلی شهروندان گام برداشت؛مجموعه مدیریت شهری این موضوع رابه عنوان یکی ازاولویتهای خدمت رسانی دربرنامه های اجرایی وعمرانی باجدیت دردستورکارخودقرارداده تادرجهت رفع مشکلات ومعضلات شهروندان درزمینه کیفیت معابرشهری گام بردارد.

شهرداردستگردبااشاره برضرورت رسیدگی وساماندهی برخی ازمعابرسطح شهرافزود:بهسازی وارتقای کیفیت آسفالت برخی ازمعابروخیابانهای سطح شهر به دلیل فرسودگی آسفالت،زیرساختهای غیراصولی وترددروزانه وسایل نقلیه شخصی وعمومی نیازبه توجه جدی داردتابه استانداردهای مطلوب دراین زمینه برسد.

بنائیان درپایان به عملیات آسفالت درحال انجام سطح شهراشاره کردوگفت:درحال حاضرعملیات زیرسازی،وروکش آسفالت خیابان شهیدمطهری،کوچه۱۵شعبان،کوچه ولیعصر(عج)،کوچه گلریز،کوچه کارگر،کوچه۱۹رمضان وفرعی های منتهی به آنهادرحال انجام است.

✍🏻روابط عمومی شهرداری
وشورای اسلامی شهردستگرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

1 + شانزده =

فهرست