شرح وظايف حوزه دفتر شهردار

1)     ابلاغ كليه بخشنامه ها، دستور العمل ها و آيين نامه ها حسب الامر شهردار محترم جهت اجراي دقيق به مديران دواير مختلف شهرداري

2)         تلاش مستمر براي تقويت هرچه بيشتر روحيه تفاهم بين مديران و پرسنل و زمينه سازي بمنظور برقراري ارتباط بين آنان و ايجاد و برقراري نظم و ترتيب و هماهنگي و انسجام بين واحدها

3)         شركت در جلسات شوراي دواير بصورت منظم و تهيه صورتجلسات و ابلاغ مصوبات به مديران شهرداري و پيگيري جهت تسريع در اجراي آن

4)         انجام هماهنگي لازم بمنظور حضور شهردار محترم در جلسات و جلسات رسمي، مذهبي، جشن ها، سمينارها، كنفرانس ها و ساير

5)         جمع آوري اطلاعات لازم و شماره تلفن هاي مديران، مسوولان و روساي ادارات شهر، شهرستان، استان و دواير شهرداري، ادارات كل و برقراري ارتباط با متناظر استاني

6)         جمع آوري گزارش عملكرد ماهيانه كليه واحدها شهرداري جهت اندازه گيري تلاش مديران در تحقق سياست هاي آني و آتي مديريت شهري در راستاي ارائه خدمات مطلوب به شهروندان

7)         مطالعه و بررسي مطبوعات و نشريات بصورت روزانه و تهيه آرشيو از اخبار مربوط به شهرداري دماوند

8)         انجام هماهنگي لازم بمنظور بازديد شهردار از طرح ها و پروژه هاي عمراني، پارك ها و وضعيت معابر شهري، كيفيت سرويس دهي ناوگان حمل و نقل درون شهري به شهروندان و …

9)         انجام هماهنگي لازم جهت حضور شهردار در جمع هيات امنا محلات براي بررسي مشكلات و رفع آن با تعامل و همكاري شهروندان

10)     پاسخ به خطوط تلفن دفتر شهردار و استخراج اطلاعات لازم و ابلاغ به مدير واحد مربوطه جهت رفع مشكل و پاسخ به درخواست در كوتاه ترين زمان ممكن

11)      پاسخگويي به ارباب رجوع بصورت روزانه و راهنماي آنها طبق مقررات قانوني و تفكيك مراجعين و هدايت به سمت دفتر معاونين بر اساس اختيارات آنان بمنظور جلوگيري از فوت زمان براي ارباب رجوع

12)     مستند سازي سوابق حسب الامر شهردار محترم بمنظور استناد قانوني و به هنگام براي حفظ منافع شهر و شهرداري دماوند

13)     اطلاع رساني به متقاضيان امور مختلف مبتلابه وظايف شهرداري جهت توجيه آنان با هدف پيگيري جري تشريفات قانوني از سوي ارباب رجوع بمنظور تسريع در پاسخگويي و حصول نتيجه

14)     تشخيص مواردي كه نياز به هدايت متقاضي به سمت دستگاه ها، نهادها و ادارات ديگر باشد

15)     دريافت نامه هاي وارده و ارائه رسيد به مرجع درخواست و بلعكس ارسال نامه به ادارت مختلف و اخذ رسيد

16)     حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده بر اساس دستور العملهاي ابلاغي از سوي حراست و بازرسي و امانتداري

17)     پيگيري اجراي مصوبات شوراي محترم اسلامي شهر حسب مورد دستور شهردار محترم

18)     مطالعه دقيق كليه نامه هاي وارده و دستورات صادره از سوي شهردار محترم جهت ابلاغ به دواير مربوطه و زيرمجموعه و پيگيري بمنظور ارائه پاسخ لازم در زمان مقرر به مرجع ارسال نامه

19)     بازخواني و اصلاح كليه نامه هاي مرسوله از واحد تايپ جهت تصحيح و عودت به واحد تايپ

20)     دريافت نمابر و در صورت اهميت موضوع به رويت شهردار رساندن و اطلاع رساني فوري به واحدهاي مربوطه جهت پيگيري و پيشگيري لازم. (مثال: پيش بيني وضعيت آب و هوا در فصول پر بارش)

21)     ممهور كردن كليه نامه ها به مهر اقدام سيستمي

22)     ارجاع نامه بر حسب موضوع به معاونت هاي ذيربط

23)     بررسي، جستجو و تهيه گزارش خلاصه سوابق حسب مورد دستور شهردار محترم

24)     برگزاري جلسات ملاقات مردمي هر هفته بصورت منظم با محوريت جلب رضايت شهروندان

25)     يادآوري تاريخ جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده ها جهت حضور شهردار حسب موضوع و دستور جلسات

26)     نظم و ترتيب دادن به نامه هاي وارده و قراردادن آنها بر اساس محتوا بصورت مجزا در كارتابل شهردار محترم

27)     پاسخگويي به ارباب رجوع دفتر شهردار با سعه صدر بصورت روزانه و همچنين انجام كليه امور محوله از سوي شهردار محترم در چهار چوب قوانين شهرداری

28)     انتقال كليه مسائل، مشكلات، نظرات و انتظارات شهروندان به شهردار محترم جهت چاره انديشي و صدور اوامر مقتضي و در نهايت ارائه خدمات مطلوب و در شان شهروندان

29)     اداره امور جاري دفتر اعم از اداري، تهيه خدمات، تجهيزات و ساير اقلام مورد نياز دفتر شهردار

 

گزارش عملکرد دفتر شهردار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

1 × پنج =

فهرست