مسئول دفتر شهردار

null

آقای محمد اکبری

مسئول دفتر شهرداری دستگرد

معرفی و شرح وظایف

معرفی و شرح وظایف:

 • پیگیری ابلاغ کلیه بخشنامه ها ، دستورالعملها و آئین نامه ها

 • تنظیم برنامه های شهردار در مورد بازدید از طرحهای شهری و مناطق و سازمانها

 • تنظیم جلسات منظم شهردار با اعضاء شورای اسلامی شهر ، نمایندگان محلی شورا و استاندار و فرماندار

 • بررسی گزارشهای واصله و ارائه خلاصه به شهردار

 •  ارائه گزارشات معاونین به شهردار

 • پیگیری مصوبات شورای مشاورین و معاونین تا حصول نتیجه

 • ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص و واحدهای تابعه

 • یادآوری تاریخ کنفرانسها و جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده ها

 • پیگیری نامه های ارجاعی به همکاران و واحدهای ذیربط و ارائه گزارش آن به شهردار

 • تهیه و تنظیم گزارش عملکرد دفتر به صورت ماهیانه و سالانه

 • انجام دیگر وظایف محوله از سوی شهردار

بخشنامه ها
بخشنامه های مرتبط 
راهنمای مراجعین
راهنمای مراجعین
فرم ها
جهت دریافت فرم بر روی لینک هر فرم کلیک کنید
گزارشات
لیست گزارشات عملکردی شهرداری…..
 • گزارش عملکردی شهرداری در نیم سال اول سال
 • گزارش عملکردی شهرداری در نیم سال دوم سال
برنامه های آتی
لیست برنامه های آتی شهرداری ……..
راه های ارتباطی
 • تلفن تماس : ۰۳۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰
 • پست الکترونیک : shahrdar@info.ir
 • واتساپ:۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 • سامانه پیامکی:۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
فهرست